2022: Najaarsvergadering

Downloadpagina

0. Convocatie Najaarsvergadering 2022 1. Bijlage 1 Verslag Najaarsvergadering 2021 3. Bijlage 3 TIMS-NLVL_2021_2022_FIN_OVERZICHT 2. Bijlage 2 TIMS-NLVL Jaarverslag2021-2022 4. Bijlage 4 Rooster van aftreden Bestuursleden versie november 2022 5. Bijlage 5 Bekendmaking_bestuursverkiezing