Redactie – richtlijnen voor auteurs

REDACTIEKADER MOLINOLOGIE  (Versie 2, mei 2008)
Het bestuur van TIMS-NL/VL heeft in haar vergadering van 14 mei 2008 het volgende redactiekader vastgesteld.
De redactie kan een uitgave van Molinologie publiceren indien de navolgende kaders in acht worden genomen.

Redactie Kader Versie: 2 Mei 2008


Richtlijnen Auteurs Molinologie  (Versie maart 2011) – Email adres redactie: redactiemolinologie@gmail.com

Richtlijnen Auteurs Versie maart 2011


De procedure is opgesteld om de inspanningen voor de jaarlijkse realisering van twee Molinologieën optimaal te verdelen tussen Auteurs, Redacteuren, Meelezers, Coördinator / Eindredacteur, Vormgever en Drukker.

Procedure Totstandkoming Versie Dec 2010


Jaarplanning Redactie versie maart 2009

Molinologie Correctieformulier