I.J. de Kramerprijs editie 2017. Persbericht

Persbericht

Aankondiging van de  I.J. de Kramer-prijs 2017.

De vereniging voor molinologie TIMS-Nederland en Vlaanderen looft voor de zevende maal een publicatieprijs, genaamd „I.J. de Kramer-prijs”, ter waarde van € 2.000,- uit aan de auteur(s) van een recente publicatie of een manuscript met een wezenlijke bijdrage aan de verdieping van de molinologische kennis binnen het Nederlandse taalgebied.

De vereniging beoogt hiermee het molinologisch onderzoek en de publicatie van onderzoeksre­sultaten te stimuleren. Alleen studies die op eigen, origineel onderzoek zijn gebaseerd, dingen mee.

Gegadigden dienen zich schriftelijk te melden bij het secretariaat vóór 1 augustus 2017 onder bijvoeging van drie exemplaren van hun werk. Een deskundige jury, die wordt samengesteld afhankelijk van de ingezonden onderwerpen, zal deze beoordelen en de winnende studie selecteren. De uitreiking van deze prijs is voorzien tijdens de TIMS–Nederland en Vlaanderen Najaarsbijeenkomst in oktober/november 2017.

Voor nadere inlichtingen en een schriftelijke versie van de voorwaarden kunt u contact opnemen met onderstaand adres. Uw inzending kunt u ook naar dit adres sturen.


Secretariaat TIMS-Nederland en Vlaanderen
p/a Peter Tergau Mimosalaan 1
NL – 1834 VC  SINT PANCRAS
Tel.: (+31)(0)653158232
E-mail: secretariaat@molenkunde.eu

Skip to toolbar