Stichting Steunfonds TIMS

ANBI info: Stichting Steunfonds Tims


 

Stichting Steunfonds The International Molinological Society te Utrecht (afgekort genaamd:Stichting Steunfonds TIMS) is op 24 oktober 2002 opgericht.

De stichting is een zelfstandige entiteit die als doel heeft:
• Het bevorderen van alle aspecten van de molinologie in de gehele wereld door de vereniging The International Molinological Society in haar activiteiten zoveel mogelijk te ondersteunen;
• En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Uit kostenoverweging publiceert de stichting haar ANBI informatie op deze website, daartoe in de gelegenheid gesteld door TIMS Nederland, vereniging voor molinologie in het Nederlandse taalgebied.

Meer info: ANBI 2017 Steunfonds TIMS