Aanmelden

Aanmelding als lid van TIMS en TIMS Nederland-Vlaanderen

Om lid te worden van TIMS Nederland-Vlaanderen is het verplicht om eerst lid te worden van TIMS.

U betaalt de “Membership fee” voor TIMS van € 32,- en de contributie van TIMS Nederland-Vlaanderen  van € 15,- per kalenderjaar bij TIMS Nederland-Vlaanderen.

TIMS Nederland-Vlaanderen  zorgt voor de aanmelding bij TIMS en voor het doorsluizen van de “Membership fee U betaalt dus € 47,- per kalenderjaar

Een partner lidmaatschap (zonder tijdschrift) van TIMS Nederland-Vlaanderen bedraagt 7,5 euro, in plaats van 15 euro, zonder verplichting om lid te worden van TIMS. Jongeren tot 30 jaar betalen de helft van de prijs, zijndee 7,5 euro en hoeven eveneens geen lid te zijn van TIMS.

Aanmelden: 
  1. Stuur een email naar: secretariaat@molenkunde.eu met opgave van LID en uw naam en volledig adres.
  2. Maak het bedrag van 47 euro over naar ING-bank: NL96 INGB 0006 1049 27 ten name van:  TIMS Nederland-Vlaanderen

 

Aanmelding als abonnee van TIMS en TIMS-NL/VL
U kan ook gewoon een abonnement nemen op het tijdschrift Molenkunde.
  1. U krijgt enkel het blad toegestuurd.
  2. U bent welkom op vergaderingen, als toehoorder.
  3. Bij deelname aan de excursie betaalt u een surplus van 3 euro.
  4. Het abonnementsgeld bedraagt 12 euro per kalenderjaar.

Aanmelden: 

  1. Stuur een email naar: secretariaat@molenkunde.eu met opgave van ABONNEE en uw naam en volledig adres.
  2. Maak het bedrag van 12 euro over naar ING-bank: NL96 INGB 0006 1049 27 ten name van:  TIMS Nederland-Vlaanderen