Aanmelden: Contributie / abonnementen

Aanmelden als lid van TIMS en TIMS Nederland enVlaanderen.


Om lid te worden van TIMS Nederland en Vlaanderen is het verplicht om ook lid te worden van TIMS.

U betaalt de “Membership fee” voor TIMS van € 32,00- (*)  én de contributie van TIMS Nederland en Vlaanderen van € 15,00- (*) per kalenderjaar aan TIMS Nederland en Vlaanderen

TIMS Nederland en Vlaanderen zorgt voor de aanmelding bij TIMS en voor het doorbetalen van de “Membership fee“. U betaalt dus € 47,00 per kalenderjaar.

(*)  Jongeren tot 30 jaar betalen € 7,50-, zijnde de helft van de normale contributie en hoeven geen lid te zijn van TIMS.  Voor TIMS membership bij min 30 lees verder bij (**).

Een partnerlidmaatschap (zonder tijdschrift) van TIMS Nederland en Vlaanderen bedraagt € 7,50, in plaats van € 15,00, zonder de verplichting om lid te worden van TIMS.

Aanmelden: 

  1. Stuur een email naar: secretariaat@molenkunde.eu met opgave van LID TIMS Nederland en Vlaanderen en uw naam en volledig adres.
  2. Maak het verschuldigde contributiebedrag over naar  NL96 INGB 0006 1049 27  –  BIC INGBNL2A ten name van: TIMS Nederland.

Aanmelden als lid van TIMS

U betaalt de “Membership fee” voor TIMS van € 32,00 per kalenderjaar aan TIMS Nederland en Vlaanderen.

TIMS Nederland en Vlaanderen verzorgt de aanmelding bij TIMS en zorgt voor het doorbetalen van de “Membership fee“. U betaalt dus € 32,00 per kalenderjaar.

(**) Jongeren tot 30 jaar betalen € 16,00, zijnde de helft van de normale contributie.

Aanmelden: 

  1. Stuur een email naar: secretariaat@molenkunde.eu met opgave van LID TIMS en uw naam en volledig adres.
  2. Maak het verschuldigde contributiebedrag over naar NL96 INGB 0006 1049 27 –  BIC INGBNL2A ten name van: TIMS Nederland.

Aanmelding als abonnee van TIMS Nederland en Vlaanderen.


U kan ook alleen een abonnement nemen op het tijdschrift Molinologie.
  1. U krijgt enkel het blad toegestuurd.
  2. U bent welkom op vergaderingen, als toehoorder.
  3. Het abonnementsgeld bedraagt vanaf 1/1/2018 € 15,00 per kalenderjaar.

Aanmelden: 

  1. Stuur een email naar: secretariaat@molenkunde.eu met opgave van ABONNEE en uw naam en volledig adres.
  2. Maak het abonnementsbedrag van € 15,00 over naar NL96 INGB 0006 1049 27 – BIC INGBNL2A ten name van: TIMS Nederland